Hun tiltrer som advokatfullmektig i Lund & Co 17. august 2020.