DSA styrker med dette satsingen på energi- og miljørett. Røynesdal har vært energisjef i Borregaard i fire år og har før det arbeidet som rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet med EU-rett som spesialfelt, og som advokat i Advokatfirmaet Lund & co.