Hun jobber både med barnerett og saker relatert til HELPs boligkjøperforsikring.