ICJ-Norge arbeider aktivt for å fremme menneskerettigheter og rettsstatelig prinsipper både nasjonalt og internasjonalt. Foreningen har i den siste tiden markert seg blant annet i forbindelse med høringen av corona-loven, situasjonen til flyktningene på de greske øyene, og utviklingen av styresettet i Polen (les mer på www.icj.no).