Vaag har lang erfaring som advokat i både straffesaker og sivile saker. Vaag bistår i alle typer straffesaker, og med generell rådgiving og tvisteløsning for både bedrifter og privatpersoner. Hans hovedområde i sivile saker er generell kontraktsrett, arbeidsrett, arv, familierett, skifte, foreldretvistsaker og barnevernssaker. Vaag er også sensor på juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.