Hun kommer fra stilling som seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet.