Lundgaard tok sin master i rettsvitenskap ved UiO, og har en særlig kompetanse i energi, miljø og naturressursrett. Hun har bred erfaring med vannforskriften og EUs vanndirektiv, revisjoner av vilkår i regulerte vassdrag, kraftmarkedet og etablering av bedrifter med sikte på det grønne skifte (batterifabrikker og annet).

Hun har også studert miljørett ved The American University, Washington, D.C og har en Bachelor i journalistikk.