Karl er anerkjent for å kombinere inngående kunnskap om finansielle reguleringer med kommersiell forståelse og bistår innen forretningsutvikling, organisering, compliance og transaksjoner. Han jobber primært med banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsforvaltere.