Hustad har arbeidet med et vidt spekter av rettsområder, men har spesialisert seg innen fast eiendom. Hun har særlig arbeidet med ekspropriasjon, tingsrettslige spørsmål, og landbruksrelaterte problemstillinger.