Kvinge arbeider i Haavinds avdeling Teknologi Media og Immaterialrett. Hun arbeider særlig med kontrakter, compliance, personvern, markedsføring og immaterielle rettigheter.