Ellertsen har fra tidligere erfaring som blant annet statsadvokat og som juridisk direktør i Datatilsynet, og kom til Elden i 2016.

Hans første prøvesak gjaldt spørsmålet om politiets adgang til dokumenter knyttet til tidligere advokat Amir Mirmotaharis virksomhet. Den andre prøvesaken gjaldt om det var så store likheter mellom tingrettens og lagmannsrettens domspremisser at det utgjorde en saksbehandlingsfeil. Anførselen var at lagmannsretten ikke hadde foretatt en selvstendig bevisvurdering.

Avgjørelse i saken er ikke kommet ennå