Gjermstad kommer fra stilling som advokat i Protector forsikring.