Jullum Jensen er i dag politiadvokat ved Troms politidistrikt.