Hun har bred prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom, særlig for eiendoms- og rettighetsavklaringer.