Sørensen arbeider i hovedsak med fast eiendom, særlig tomtefeste og annen tingsrett, ekspropriasjon, jordskifte, plan- og bygningsrett og prosedyre. Hun kommer fra Opplysningsvesenets fond.