Thorud har sitt spesialområde innen fast eiendom. Hun arbeider særlig med regulering, fradeling, seksjonering, eiendomsgrenser, ekspropriasjon, skjønn og tomtefeste. Hun opptrer også jevnlig som rådgiver for mineralindustrien, herunder ved undersøkelser og utvinning av både grunneiers og statens mineraler, samt utarbeidelse av avtaler med grunneiere.