Sandnes representerte forsikringstaker og vant frem med at forsikringsselskapet ikke kunne påberope seg seksmånedersfristen i forsikringsavtaleloven § 18-5 (HR-2018-1612-A).