Berg Tomren yter forretningsjuridisk rådgivning til selskaper, eiere, styrer, ledere og kreditorer innenfor et bredt spekter av bransjer og rettsområder, og har særlig erfaring med transaksjoner relatert til eiendom og finansiering, samt kontraktutarbeidelse og kontraktsforhandlinger. Han var oppnevnt av Finansdepartementet som nestleder av Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker fra 2014 til 2017, og har tidligere være non-equity partner i Selmer.