Korsrud er spesialist innen eiendomsutvikling og transformasjonsprosjekter. Han har bred prosedyreerfaring og har hatt Møterett for Høyesterett siden 2012. Han har svært god bransjeforståelse fra å ha bistått flere av Norges største eiendomsaktører med kommersiell og faglig rådgivning, og tar en sentral rolle i Grettes team for eiendomsutvikling og prosedyre.