Der har han jobbet med å utarbeide forsikringsvilkår, forhandling av reassuranse- avtaler og gitt rådgivning i juridiske spørsmål. Willumsen har også bred erfaring innen tvisteløsning, og har tidligere blant annet jobbet som dommerfullmektig i Senja tingrett og som advokat i Schjødt.