Østberg er faggruppeleder for shipping, marine og transport og er også tilknyttet Corporate avdelingen.