Saga bistår både entreprenører og byggherrer med utforming av kontrakter, tilbudsinnbydelser og tilbud. Videre bistår han jevnlig byggherrer og entreprenør i tvistehåndtering både underveis og i etterkant av prosjekter, både i og utenfor rettssystemet.