Haukedal jobber i hovedsak med yrkesskader/yrkessykdommer, trafikkskader og andre personskader.