Kristine Jensen ble partner i Lynx advokatfirma fra 1 .januar 2019.