I Svensson Nøkleby er han tilknyttet teamene innenfor fast eiendom og borettslags- og eierseksjonsrett.