Hegdahl har erfaring fra norske og internasjonale finansieringstransaksjoner, og bistår både banker og låntakere. Han har også arbeidet med obligasjonslån, verdipapirisering, samt verdipapirlån, derivater og repotransaksjoner. Hegdahl jobber også med finansiell restrukturering og insolvens, og underviser i pant, deknings- og konkursrett ved Universitetet i Oslo.