Weltzien har møterett for Høyesterett og en Phd fra 2016. Han er spesialist på kollektiv arbeidsrett, og prosederte nylig Skanska-saken på vegne av NHO.

Weltzien vil være tilknyttet Høyskolen Kristiania på deltid, og fortsetter i NHO Advokattjenester.