Weltzien har møterett for Høyesterett og en Phd fra 2016. Han er spesialist på kollektiv arbeidsrett, og kom til NHO fra Thommessen i 2007.