Grimstad var frem til nyttår lagdommer ved Borgarting lagmannsrett. Han har tidligere jobbet som spesialrådgiver ved konstitusjonell avdeling i Stortinget, der han blant annet hadde hovedansvaret for den språklige moderniseringen av Grunnloven foran 200-års jubileet i 2014.