Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen, og fungerer både som politimester og statsforvalter.

Fause ble i 2021 den første sysselmesteren, etter at embetet skiftet navn fra sysselmann samme år. Fause var mangeårig førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, før han gikk av som leder i 2020.