Christie har nesten 20 års erfaring fra kapitalmarkedet, og er spesialist innen børs- og verdipapirrett, samt corporate governance. Christie var tidligere advokat ved Oslo Børs, og har blant annet vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for børs- og verdipapirrett. Christie er utdannet Cand.jur. ved Universitetet i Oslo, og har Master of Corporate and Commercial Law fra the London School of Economics.