Hegdal har bred erfaring med skatte- og selskapsrettslige spørsmål, og fortsetter som leder av skatte- og avgiftsteamet i Harris.