Bjørkholt er i tillegg sjefsjurist i Heimevernet, og er p.t. i permisjon fra stillingen som Generaladvokat i Forsvaret. Djerv Advokatfirma AS retter seg primært mot strafferett, med særlig fokus på miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet. Firmaet satser også spesielt på klienter innen grupper med økt yrkesrisiko, som blant annet politi, brann, forsvar, helse og sikkerhetsbransjen.