Overby er utdannet i København, men leste sjørett ved UiO. Han jobber i dag som spesialist innen transport og sjørett. IUNO har i dag omtrent 60 ansatte, fordelt på kontorene i København, Stockholm og Oslo.