Styren er spesialist i arbeidsrett, og går inn i Hjorts arbeidsrettsavdeling. Han har lang erfaring fra Hjort fra tidligere, og har også vært dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett.