Våg begynte som trainee i Lund & Co i 2013 og ble ansatt som fullmektig i 2014. Han arbeider særlig med arbeidsrett, tingsrett, energi og naturressursrett og prosess. Våg har utgitt en rekke fagartikler og er blant annet medforfatter av boka Oppsigelse ved sykdom og sykefravær og lovkommentarene til arbeidsmiljøloven på Lovdata/Karnov.