Hun kommer til Legalis fra stilling som senioradvokat hos Halvorsen & co.