Hun har lang erfaring med kommunalt plansystem, byggesak og politiske prosesser.