Hun har jobbet spesialisert med erstatnings- og forsikringsrett siden 2012.