Plassen arbeider i Haavinds avdeling Eiendom, hvor hun er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, skjønn og ekspropriasjon.