Linn kom fra stillingen som senioradvokat i Wiersholm, og er tilknyttet firmaets avdeling for prosedyre og tvisteløsning, med spesielt fokus på styreansvar og profesjonsansvar, herunder revisoransvar.