Dahl kommer fra Kemneren i Bergen, og skal bistå innenfor sivilretten, blant annet i arve- og familierettslige spørsmål og i saker etter barnevernloven.