Urke Hennum kommer fra stillingen som advokatfullmektig i Brækhus Advokatfirma i Oslo. I Svensson Nøkleby vil hun inngå i teamet som jobber med næringslivskunder, og hun vil særlig involveres i saker som gjelder selskaps- og kontraktsrett.