Hun jobber særlig med tomtefeste, kontrakter innen legemiddelnæring og GDPR.