Liv Marie Melby kommer fra en stilling som senior rådgiver i Barne- ungdoms og familie direktoratet. Hun har tidligere arbeidet i SOS barnebyer, på juridisk kontor i Oslo kommune og har erfaring som advokat i HELP forsikring. Hun har spesialisert seg på barnerett, med hovedvekt på barnevernssaker.