Minde har over 12 års erfaring fra arbeidslivsfeltet og har jobbet i Hovedorganisasjonen Virke, Nærings- og fiskeridepartemenentet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kirkerådet og Utdanningsdirektoratet. Hun har i tillegg spesialisering og erfaring innen Human Resource Management, organisasjon og ledelse.