Minde har bakgrunn fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og som jurist innen HR, arbeidsgiveransvar og organisasjonsutvikling i Kirkerådet.