Hun har tidligere jobbet bredt innen plan- og bygningsrett, blant annet ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Hun kan reguleringsprosesser, og har utstrakt erfaring med småhusplanen.