Æresbevisningen tildeles advokater og akademikere som har gjort betydelige bidrag til britisk rett utenom virket i rettsapparatet. I begrunnelsen skriver det britiske justisdepartementet at Andenæs er blitt anbefalt for sitt arbeid med sammenlignende og internasjonal rett.

Les hele begrunnelsen her