Han vil ha et særlig fokus på norske myndigheters forpliktelser til å sikre barns rettigheter som følge av klimautfordringene samt beskyttelse av barn i væpnet konflikt, sammen med sin kollega Sara Eline Grønvold. Harlem har tidligere jobbet som juridisk rådgiver og seksjonsleder i Røde Kors, assisterende likestilling- og diskrimineringsombud samt advokat i advokatfirmaet Nordhus & Aarø.